Zkoušení - průběh

Vybráním souboru lekce ke zkoušení a potvrzením filtrů zkoušení dojde k otevření lekce pro zkoušení.
Otevřený formulář zkoušení se zkládá z těchto části: Pokud je u záznamu uložen nějaký zvuk výslovnosti nebo obrázek, je toto indikování ikonou Zvuk pro zvuk a ikonou Obrázek pro obrázek, zobrazenými mezi polem zadání a polem odpovědi.
Tyto multimediální soubory se při zkoušení použijí (zobrazují se patřičné obrázky a přehrává se výslovnost) automaticky dle pravidel uvedených v kapitole Zvukové soubory výslovnosti a obrázky v lekci.