Zkoušení

Zkoušení je nejvyužívanější část aplikace, neboť se zde plně využijí existující lekce či lekce nově vytvořené. Pomocí zkoušení můžeme efektivně procvičovat slovní zásobu daného jazyka v závislosti na slovíčkách definovaných ve zkoušené lekci.
Zkoušení vyvoláme pomocí menu Zkoušení  Otevřít lekci nebo pomocí odpovídajícího tlačítka na panelu nástrojů, které vyvolá standardní dialog pro výběr souboru, kde vybereme soubor lekce, kterou chceme zkoušet a potvrzením tlačítkem Otevřít se zobrazí dialog výběru filtrů zkoušení jehož potvrzením dojde k otevření lekce pro zkoušení. Stisknutím tlačítka Storno nebo klávesy Esc u dialogu výběru souboru lekce dojde ke zrušení výběru souboru ke zkoušení a lekce není ke zkoušení otevřena.
Také je možné otevřít ke zkoušení nějakou lekci ze seznamu naposledy zkoušených lekcí, který vyvoláme rozbalením menu Zkoušení  Otevřít nedávné. Výběrem konkrétní lekce v menu opět dojde k zobrazení dialogu výběru filtrů zkoušení jehož potvrzením dojde k otevření lekce pro zkoušení.
Základní informace o aktuálně zkoušené lekci můžeme zobrazit pomocí dialogu O lekci, který vyvoláme pomocí menu Zkoušení  O lekci.