Dialog se zadáním textu

Jedná se o obecný dialog, který zobrazuje vstupní pole, do něhož je možné zadat nějaký text.
O tom, co se do daného pole zadává, informuje text zobrazený před tímto vstupním textovým polem.
Následují dvě tlačítka: