Témata - obecný princip

Témata slouží jako možný filtr při zkoušení a také sebou mohou nést určitou část logiky používanou při porovnávání zadaného výrazu se záznamem v lekci při zkoušení. Tato logika je určena tzv. ignorovanými texty před a za. Jedná se o texty, které se při porovnání ignorují, je tedy jedno, zda v lekci u záznamu jsou či ne a je tedy také jedno, pokud takový text zadáme při zkoušení.

Pro názornost popisuje princip použití ignorovacích textů téma Slovesa použité pro angličtinu:
V angličtině je možné zadat sloveso s předponou to, ale není to nutné. Proč tedy tuto předponu vždy zadávat při zkoušení, když víme, že u sloves je automaticky? Zadáme tedy jako ignorovací text před u tématu Slovesa, které budeme následně v Editaci lekce přiřazovat ke všem slovesům, text to (včetně mezery za tímto textem oddělující předponu od slovesa, tedy "to ").
Tato jednoduchá úprava nám zajistí, že v Editaci lekce není nutné zadávat výraz anglicky s předponou to a zároveň výraz anglicky 2 bez předpony to, pouze stačí přiřadit toto téma a při zkoušení je jedno, zda zadáme jako odpověď výraz s předponou to či bez této předpony. Obě odpovědi se vyhodnotí jako správné.
U ignorovacích textů před i za lze také zaškrtnout volbu Vypsat všechny varianty, která určuje, že se při výpisu správné odpovědi ve zkoušení vypíše správný výraz ve všech varinatách s použitím všech ignorovaných textů zadaných u přiřazeného tématu. Pokud tato volba není zaškrtnutá, vypíše se pouze výraz zadaný v editaci lekce bez kombinací ignorovaných textů.