Přehled zdrojů

Jedná se o okno s informacemi o adresářích umístění nastavení a různých pomocných zdrojů aplikace.
Toto okno vyvoláme pomocí menu Nápověda  Přehled.