Seznam naposledy otevřených lekcí

Aplikace ukládá seznam naposledy otevřených souborů pro editaci lekce a zkoušení, tzv. historii otevřených lekcí.
Volby nastavení počtu záznamů záznamů historie, zda je historie společná pro editaci lekce i zkoušení a obecné volby správy historie jsou dostupné v nastavení aplikace na záložce historie.
Jednotlivé položky historie naposledy otevřených lekcí se zobrazují jako samostatná menu, jejichž použitím dojde k otevření lekce.
Pokud počet záznamů historie překročí 10 a nebo je v nastavení historie zvolena volba Zobrazovat vždy v menu volbu "Celá historie", zobrazí se také menu Celá historie, jehož použitím se zobrazí okno se seznamem všech položek historie naposledy otevřených lekcí.
V zobrazeném seznamu vybereme cestu lekce, kterou chceme otevřít pomocí myši nebo pohybem šipkami nahoru a dolů a potvrdíme tlačítkem Vybrat nebo stisknutím klávesy Enter. Následně je vybraná lekce otevřena.
Použitím tlačítka Zrušit nebo stisknutím klávesy Esc se seznam historie zavře a nedojde k otevření žádné lekce.
Seznam menu historie editace lekce je součástí menu Editace lekce  Otevřít nedávné. Výběrem historie v tomto menu se otevírá vybraný soubor lekce pro editaci lekce.
Menu historie zkoušení, otevírající vybraný soubor historie pro zkoušení, je součástí menu Zkoušení  Otevřít nedávné.