Dialog s dotazem

Jedná se o obecný informační dialog s nějakým dotazem obsahující dvě tlačítka: