Profily

Všechna nastavení, statistiky zkoušení, šablony témat lekcí i historie otevřených lekcí se vždy ukládají pod profil uživatele programu. Je tak možné mít např. pro různé uživatele různé profily s různými nastaveními aplikace, osobními statistikami zkoušení, atd.
Vždy musí existovat alespoň jeden profil!

Při prvním spuštění aplikace je vyvolán dialog pro vytvoření nového profilu. V tomto dialogu zadáme jméno nového profilu (defaultně je předplněno jméno přihlášeného uživatele) a stisknutím tlačítka Vytvořit bude založen první (defaultní) profil, v němž se automaticky předplní defaultní nastavení programu a vytvoří základní připravené šablony témat lekce. Následně je aplikace s tímto profilem spuštěna. Pokud nepotvrdíme vytvoření prvního profilu tlačítkem Vytvořit, ale stiskneme křížek pro zavření tohoto dialogu, start aplikace bude zrušen a nedojde k žádným změnám.

Pokud chceme založit více profilů nebo mezi existujícími profily přepínat, je třeba otevřít dialog Změna profilu, který vyvoláme pomocí menu Nástroje  Změnit profil nebo kliknutím levým tlačítkem myši na jméno aktuálního profilu, které je zobrazeno modře hned za posledním tlačítkem panelu nástrojů aplikace. Nyní se otevře seznam existujících profilů.
Pokud chceme vybrat jiný profil, vybereme jej v seznamu a výběr potvrdíme tlačítkem Vybrat. Tlačítkem Zrušit stornujeme výběr profilu a uzavřeme tento dialog beze změn.