Online aktualizace

Systém online aktualizací umožňuje nechat aplikaci kontrolovat dostupnost nových verzí či dalších nových součástí aplikace a instalovat je bez nutnosti stahování celého balíku z webu aplikace.
Od verze 1.0 RC2, kdy je tento systém zaveden, budou menší změny v aplikaci distribuovány jen přes systém online aktualizací a následně budou při uvolnění větších verzí (ve formě balíku na webu aplikace), do verze automaticky začleněny.

Lze nastavit, aby se aktualizace automaticky kontrolovaly na pozadí při startu aplikace a také je možné je v tomto kroku automaticky stahovat. Průběh se pak zobrazuje v rámečku v pravé dolní části aplikace, kde se nejprve zobrazuje informace o tom, že se zjištují aktualizace a pokud byly nějaké aktualizace nalezeny, zobrazí se v tomto rámečku text Nalezeny aktualizace a pod ním modrý text (odkaz) Instalovat. Pokud zvolíme volbu Instalovat, otevře se okno se seznamem aktualizací (stejné, jako když vyvoláme kontrolu aktualizací ručně), kde můžeme potvrdit stažení a nasazení nalezených aktualizací.
Pokud chceme aktualizace zjistit ručně, vyvoláme kontrolu aktualizací pomocí menu Nástroje --> Online aktualizace. Otevře se okno s textem "Zjišťuje se seznam dostupných aktualizací ...". Dále se dle stavu procesu zobrazují další informační texty, případně texty informující o důvodu nemožnosti zjistit seznam aktualizací (např. pokud není dostupný web).
Pokud jsou nalezeny nějaké aktualizace, zobrazí se v tomto okně výpis seznamu nových souborů či souborů, které se aktualizací mažou (nejsou již potřeba). U každého souboru, který je přímou součástí aplikace, se zobrazuje také jeho nová velikost a původní a nová verze (ve tvaru "původní verze" --> "Nová verze"). U dodatečných souborů (externí knihovny, atd.) se zobrazuje jen jejich velikost).
Pokud je k aktualizacím dostupný seznam změn, zobrazí se navíc tlačítko Zobrazit změny. Kliknutím na toto tlačítko se ve webovém prohlížeči zobrazí stránka s kompletním přehledem vývoje aplikace, kde na začátku budou poslední změny aplikace.
Provedení aktualizace potvrdíme tlačítkem Aktualizovat. Aplikace nyní bude stahovat všechny potřebné soubory a připravovat aktualizaci stávajících souborů aplikace. V průběhu stahování můžeme pomocí tlačítka Aktualizovat na pozadí skrýt okno průběhu aktualizací a dále normálně pracovat s aplikací. Průběh stahování se nyní bude zobrazovat v rámečku v pravém dolním rohu aplikace. Kdykoliv klikneme na modrý text v tomto rámečku, zobrazující počet procent stažení souborů aktualizací, opět se nám otevře okno s průběhem.
Ve chvíli, kdy jsou aktualizace staženy a nainstalovány, zpřístupní se v okně s průběhem aktualizace tlačítko Restartovat aplikaci nebo v rámečku informujícím o aktualizacích na pozadí modrý text (odkaz) Restarovat aplikaci. Touto volbou dojde k uzavření aplikace a následném automatickém opětovném startu aplikace, nyní již ve stavu po aktualizaci.

Pokud by aplikace, pro nějakou chybu, po aktualizaci již nenaběhla, je třeba překopírovat přes soubory aplikace soubory ze zip archivu zálohy předchozího stavu, který se před aktualizací automaticky vytváří. Adresář uložení archivů (uchovávají se poslední 3 archivy předchozích verzí) je vypsán v Přehledu zdrojů.