HTML náhled lekce

Tento formulář umožňuje zobrazovat opis vybraných lekcí jako html soubor ve webovém prohlížeči. Vzhled výsledného html souboru je definován pomocí šablon psaných v jazyce XSLT. Defaultní šablony se vytvoří automaticky při prvním spuštění aplikace v profilu uživatele v podadresáři view_xsl. Do tohoto adresář je možné přidat také libovolné vlastní šablony a definovat tak libovolný vzhled výstupu.
Tento formulář vyvoláme pomocí menu Nástroje  HTML náhled lekce nebo pomocí odpovídajícího tlačítka na panelu nástrojů. .

V levé části formuláře se nachází vnitřní část standardního dialogu pro výběr souboru. Zde vybereme lekci, jejíž náhled chceme zobrazit.
V pravé části formuláře vybereme z rozbalovacího pole šablonu, pomocí které bude vytvořen html soubor náhledu lekce.
Stisknutím tlačítka Zpracovat, které se zpřístupní jen tehdy, pokud je vybrán soubor lekce a zároveň nějaká šablony, dojde k vytvoření dočasného html souboru náhledu lekce a tento soubor bude automaticky otevřen ve webovém prohlížeči, který je v systému přiřazen pro otevření html souborů.
Pokud nebude možné automaticky soubor otevřít, zobrazí se hláška, informující o této skutečnosti, která obsahuje také cestu k vytvořenému souboru a je tedy možné tento soubor otevřít ručně.

Všechny dočasné html soubory náhledu lekcí se ukládají do systémového adresáře dočasných souborů a při ukončení aplikace jsou automaticky vymazány.

Do defaultních xslt šablon nemá smysl dělat žádné úpravy, při spuštění aplikace jsou vždy přepsány aktuální verzí těchto defaultních šablon.
Pokud tedy chceme upravit nějakou defaultní šablonu, musíme vytvořit její kopii pod jiným jménem a upravit tuto kopii.