Export lekcí

Tento formulář umožňuje exportovat lekci (nebo více lekcí) do textového souboru.
Vyvoláme ho pomocí menu Nástroje  Export lekcí nebo pomocí odpovídajícího tlačítka na panelu nástrojů. .

V horní části tohoto okna je nejprve nutné vybrat adresář s lekcemi, které chceme exportovat. Adresář vybereme stisknutím tlačítka . Výběr adresáře se provádí pomocí standardního dialogu pro výběr souborů či adresářů, omezeného na zobrazení pouze adresářů. Vybraný adresář se zobrazuje v editačním poli před tlačítkem výběru adresáře. Při příštím výběru se po stisknutí tohoto tlačítka již nabízí adresář, který byl naposledy pro tuto akci použit.

Po výběru adresáře se soubory lekcí se níže na záložce Seznam lekcí zobrazí seznam souborů lekcí, které byly nalezeny v zadaném adresáři. Před každém souborem v seznamu je zatržítko. Zatržením konkrétních souborů lekcí určíme lekce, které se mají exportovat.
Pro jednoduchost máme, pod menu přístupném pod pravým tlačítkem myši nad tímto seznamem souborů lekcí, následující volby: Když máme takto vybrány lekce pro export, přejdeme na záložku Volby exportu, kde nastavíme všechny potřebné parametry pro export.
Jsou zde tyto možnosti:
Export dokončíme stisknutím tlačítka Spustit export, které se zpřístupní ve chvíli, kdy jsou zadány všechny povinné parametry pro export.
Po úspěšném dokončení exportu se zobrazí hláška Export dokončen.