Aplikace Java Slovíčkář slouží k pohodlné a efektivní výuce slovní zásoby cizích jazyků.
Aplikace není v principu přímo vázána na konkrétní jazyk a struktura jednotlivých lekcí je vytvořena tak, aby byla co nejvíce obecná a univerzální.

!!! Aplikace je šířena zdarma a v této verzi a podobě nesmí být šířena jinak než zdarma !!!
Autor aplikace nedává na tuto aplikaci žádné záruky!

Aplikace v současné době umožňuje:

Pokud potřebujeme zjistit, kde jsou v systému uloženy soubory nastavení, případně pomocných zdrojů, aplikace, tyto informace je možné získat z dialogu Přehledu zdrojů.

Na každém formuláři, z něhož je možné vyvolat nápovědu přímo pro tento formulář, je také tlačítlo pro vyvolání nápovědy:  .

Minimální verze prostředí Java pro běh aplikace je Java 6.

Případné dotazy, informace o chybách či návrhy pro nové funkce aplikace je možné psát na e-mail jslovickar@gmail.com


Verze nápovědy:   1.0.0.0 RC2;