Editace lekce - vložení témat ze šablon

Pro efektivní využití lekcí je vhodné vytvářet a přiřazovat jednotlivým záznamům při editaci lekce patřičná témata. Bližší popis principu témat je zde.
Abychom nemuseli opakující se témata stále vytvářet v každé lekci znovu, je možné vytvářet šablony témat a jednoduše vkládat do lekce běžná témata z těchto šablon. Základní šablony se vytvoří automaticky v profilu uživatele při prvním spuštění aplikace.

Pokud chceme vložit do lekce nějaká témata ze šablon, použijeme na záložce Témata na formuláři editace lekce tlačítko Přidat témata ze šablony. Toto tlačítko vyvolá okno, v němž je možné zaškrtnou jedno či více témat z vytvořených šablon témat a vložit je do lekce.
V tomto okně je nejprve rozbalovací pole umožňující vybrat konkrétní šablonu témat a pod ním seznam témat v dané šabloně. Přepnutím na dolní záložku Ignor. texty tématu se lze podívat na zadání ignorovaných textů k aktuálně označenému tématu.
Použitím tlačítka Použít vybrané dojde k vložení vybraných témat do lekce. Křížkem v záhlaví tohoto dialogu dojde k jeho zavření beze změn v lekci.