Editace lekce

Toto okno slouží ke kompletní editaci vybrané lekce. Je zde možné přidávat, editovat i mazat záznamy lekce. Dále přidávat k záznamům obrázek a nebo zvuky výslovnosti a také vytvářet a přiřazovat témata pro pozdější filtr při zkoušení.
Editaci lekce vyvoláme buď vytvořením nové lekce nebo pomocí menu Editace lekce  Editovat lekci. Toto menu vyvolá standardní dialog pro výběr souborů, kde vybereme soubor lekce, kterou chceme editovat a potvrzením tlačítkem Otevřít dojde k otevření lekce k editaci. Stisknutím tlačítka Storno nebo klávesy Esc dojde ke zrušení výběru souboru lekce a lekce není k editaci otevřena.
Také je možné otevřít k editaci nějakou lekci ze seznamu naposledy editovaných lekcí, který vyvoláme rozbalením menu Editace lekce  Otevřít nedávné.
Základní informace o aktuálně otevřené lekci můžeme zobrazit pomocí dialogu O lekci, který vyvoláme pomocí menu Editace lekce  O lekci.
Změny v editaci lekce uložíme pomocí menu Editace lekce  Uložit lekci nebo pomocí menu Editace lekce  Uložit lekci jako ... (v tomto případě je možné uložit změny v lekci jako jiný soubor lekce).
Pokud lekce obsahuje nějaké prázdné záznamy (záznamy bez vyplnění povinných hodnot polí česky a cizím jazykem) a chceme lekci zavřít, jsme upozorněni pomocí dialogu s dotazem že takové záznamy nelze uložit. Potvrzením tlačítkem Ne nebude formulář editace lekce uzavřen a je možné pokračovat v editaci lekce.
Pokud v lekci provedeme nějaké změny a chceme lekci zavřít, jsme upozorněni pomocí dialogu s dotazem na neuložené změny v lekci. Potvrzením tohoto dialogu tlačítkem Ano dojde nejprve k uložení změn v lekci. Potvrzením tlačítkem Ne bude lekce uzavřena bez uložení změn, tyto změny tedy budou nenávratně ztraceny.
Volby Nová lekce, Editace lekce, Uložit lekci a Uložit lekci jako ... lze také vyvolat pomocí odpovídajícího tlačítka na panelu nástrojů.

Okno editace lekce se skládá ze dvou částí: