Editace lekce - hlavní

V této části jsou nejprve editační pole pro zadání českého výrazu a jemu odpovídajícího výrazu cizím jazykem (popis pole pro cizí jazyk vychází z jazyku zadaného při vytvoření lekce).

Dále je tu skupina editačních polí označená jako Rozšířené. Zde je možné zadat výslovnost, další dvě možné varianty textu cizího výrazu včetně odpovídající výslovnosti nebo poznámku k zadanému záznamu, která se bude automaticky zobrazovat při zkoušení.

U každého z těchto editačních polí je vpravo zaškrtávací pole. Defaultně je vybrána pouze výslovnost.
Po zadání jakékoliv z hodnot dojde při potvrzení hodnoty klávesou Enter automaticky k vybrání dalšího editačního prvku v pořadí. Nejprve se tedy přejde ze zadání českého výrazu na zadání výrazu cizím jazykem. Dále se přechází právě na editační pole, u kterých je vybráno zmíněné zaškrtávací pole.
Takto je možné zadávání záznamů urychlit pomocí použití pouze klávesnice a vybrání zaškrtávacích polí jen u editačních polí, které chceme zadávat.
Do editačního pole, u kterého není vybráno zaškrtávací pole, můžeme samozřejmě přejít vybráním tohoto pole myší a následně zde zadat hodnotu.

Pozadí aktuálně vybraného pole je pro přehlednost vždy modře podbarveno.

Po zadání těchto hodnot v příslušných editačních polích je možné vybrat druh záznamu. Defaultně je předplněn druh Slovo. Je ale možné označit záznam také jako frázi nebo větu. Toto slouží především jako jeden z možných filtrů při zkoušení. Aplikace se ovšem, při porovnávání uživatelem zadaného výrazu a správného výrazu zadaného v lekci, při zkoušení chová jinak k větám a frázím, než-li k záznamům označeným jako slovo.
Pokud se vybere zkoušení z cizího jazyka zpět do češtiny a uživatel tedy zadává hodnotu odpovídajícího českého výrazu, pokud je v editaci lekce zadáno, pro výraz česky, více slov oddělených čárkou, stačí mu zadat jakékoliv z těchto slov. U frází a vět je nutné zadat vždy správně celý výraz.

Dále je možné vybrat z rozbalovacího seznamu patřičné téma, které je určeno pro bližší filtr při zkoušení a jednotlivá témata pro lekci je možné definovat na záložce témata, která je také součástí formuláře Editace lekce.
Defaultně je vybrána volba 0 - Neurčeno. Pokud chceme po sobě zadávat více záznamů se stejným tématem, stačí zaškrtnout volbu pamatovat, která je hned vedle rozbalovacího seznamu s tématy. Poté se automaticky při vložení dalšího záznamu nastaví stejné téma. Pokud tuto volbu odškrtneme, bude se u nově vložených záznamů opět doplňovat defaultní volba tématu 0 - Neurčeno.

Jako poslední součást je zde tlačítko Vložit záznam, jehož stisknutím dojde k vložení nového, prázdného záznamu a kurzor pro zadávání textu je automaticky vybrán v editačním poli pro zadání výrazu česky.

Při zadávání či změnách hodnot v jednotlivých editačních polích dochází automaticky také ke stejným změnám v horním seznamu záznamů u aktuálně vybraného záznamu.
Při přechodu po jednotlivých editačních polích pomocí potvrzování klávesou Enter kurzor vždy nakonec dojde na tlačítko Vložit záznam, aby bylo možné jen pomocí klávesnice zadávat hned další záznamy.

Pro zrychlení zadávání lze také použít klávesové zkratky pro rychlý výběr druhu záznamu nebo tématu ze seznamu témat.

Pro vložení nestandardních znaků, používaných v některých jazycích, je možné použít tabulku speciálních znaků.

Příklady pro efektivní použití editoru lekcí jsou blíže rozepsány v sekci Tipy a triky.