Java Slovíčkář 1.0

Program pro výuku jazyků

Valid HTML 4.01 Transitional

Java Slovíčkář

Aplikace Java Slovíčkář slouží k pohodlné a efektivní výuce slovní zásoby cizích jazyků.
Aplikace není v principu přímo vázána na konkrétní jazyk a struktura jednotlivých lekcí je vytvořena tak, aby byla co nejvíce obecná a univerzální.
Aplikace neplní funkci slovníku, jejím cílem je zjednodušení výuky slovní zásoby cizích jazyků.

Aplikace je šířena zdarma a v této podobě nesmí být šířena jinak než zdarma!
Autor aplikace nedává na tuto aplikaci žádné záruky!

Aplikace vyžaduje ke svému spuštění běhové prostředí Java (stačí JRE - Java Runtime Environment) od firmy Sun Microsystems a to minimálně ve verzi 6.

Ukázky

Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Ukazka obrazovky programu
Java Slovíčkář. Autor Petr Balšánek.